Föreningsinformation

Här samlar vi information som kan vara bra för dig som är eller vill vara aktiv i någon av distriktets föreningar.

Projektstöd för verksamhetsutveckling

Föreningar, grupperingar eller enskilda medlemmar kan söka projektmedel av Hörselskadades distrikt i Stockholms län.

Projektstödets syfte

Syftet med projektstödet är att föreningar och medlemmar ska lära sig att arbeta på nya sätt, för att nå bestämda målgrupper.

Vi vill uppmuntra er att jobba mot ett uppsatt mål, dvs att ni tänker igenom syfte (varför ni vill göra det) och bestämmer ett mål (vad ni vill åstadkomma). Det är viktigt att ni avgränsar vilka ni vill nå genom att fokusera på en eller flera målgrupper (t.ex. lärare, medlemmar i PRO, restaurangägare). När ni har bestämt syfte, mål och målgrupper bestämmer ni hur ni ska lägga upp projektet (tillvägagångssätt), alltså vad ni faktiskt vill göra. När projektet är klart gör ni en utvärdering där ni tittar på om syftet och målet är uppfyllt. Därför är det viktigt att ert mål är tydligt och gärna mätbart (exempel på mål: få minst fem nya medlemmar under perioden 1 maj till 1 juni). Genom att utvärdera projektet kan ni se vad som gick bra och vad som skulle kunna bli bättre.

Det bästa är om projektet kan hjälpa till att utveckla er verksamhet, och att även distriktet och andra föreningar eller grupperingar kan ta del av era erfarenheter.

Om ansökningsprocessen

Information om bidragsansökan skickas ut till föreningarna i början av året. Ansökan ska lämnas in under tidig vår och beslut fattas under maj månad.

Har ni frågor? Kontakta Ingalill Björkstrand på distriktskansliet, ingalill.bjorkstrand@distriktet.info.

Att söka bidrag – en hjälp till föreningen

Distriktskansliet har sammanställt en skrift Att söka bidrag där föreningen kan få tips och råd inför en ansökan om medel.

Här finns också en lista på olika stiftelser och fonder som kanske kan vara användbara. Hemsideadresser och mailadresser är länkade – sätt pekaren på adressen.