Årsdokument

Här kan du ladda ned och läsa verksamhetsplan och budget för innestående och nästkommande år samt verksamhetsberättelse från föregående år.

Protokoll från distriktsstyrelsens möte samt årsmötet publiceras inte på hemsidan, men fås vid kontakt med kansliet via mejl: kansli@hrfstockholmslan.se