Distriktets rapporter

Här kan du läsa och ladda ner de rapporter som Hörselskadades distrikt i Stockholms län har tagit fram.

Hörselvårdsrapporter

Hörselskadades distrikt i Stockholms län har tagit fram ett antal rapporter med statistik från den primära hörselrehabiliteringen i Stockholms län. Syftet med kartläggningarna är att beskriva hur den primära hörselrehabiliteringen är organiserad och styrs, samt hur den praktiska verksamheten bedrivs och följs upp.

Efter 2017 har vi valt att presentera statistiken på vår hemsida istället för i en fysisk rapport. Klicka här för att ta del av hörselvården i siffror.

 

Ladda ner rapporterna här:

Statistik över Primär hörselrehabilitering i Stockholms län 2017

Statistik över Primär hörselrehabilitering i Stockholms län 2016

Primär hörselrehabilitering i Stockholms län 2015

 

Rapport om hörselskadades upplevelser i arbetslivet

Hörselskadades distrikt i Stockholms län har under våren 2020 genomfört en enkätundersökning för att ta reda på hur personer med hörselskada i Stockholms län upplever arbetslivet. Resultatet från enkätundersökningen har analyserats och sammanställts i en rapport.

Ladda ner rapporten här:

Hörselskadades upplevelser i arbetslivet