Ledsagning

Det kan finnas olika orsaker till att man inte kan besöka sin hörselmottagning på egen hand. Då kan man få stöd genom ledsagning.

Den som behöver ledsagning till sin hörselmottagning kan vända sig till sin kommun och ansöka hos biståndshandläggaren om ledsagartimmar.

Om man bor i Stockholms stad kan man också vända sig till Frivillig väntjänst, som är en volontärorganisation som ägnar sig åt ledsagning.

Vissa HRF-föreningar ställer också upp med volontärer eller mentorer vid besök hos hörselvården.