Fakta och statistik

I det här avsnittet finns fakta och statistik rörande hörselvården i Stockholms län.

Distriktets rapporter

År 2016 gav Hörselskadades distrikt i Stockholms län ut rapporten Primär hörselrehabilitering i Stockholms län. Syftet med kartläggningen var att beskriva hur den primära hörselrehabiliteringen är organiserad och styrs, samt hur den praktiska verksamheten bedrivs och följs upp. Kartläggningen är baserad på statistik från hörselvården år 2015 och distriktet har följt upp kartläggningen med rapporter med uppdaterad statistik för 2016 och 2017.

Du hittar alla distriktets rapporter här.

Nationellt kvalitetsregister

Forskningsinstitutet Hörselbron sammanställer årligen statistiken från Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering. Av årsrapporterna framgår vad patienterna i Stockholms län och övriga Sverige anser om sin hörselrehabilitering.

Du hittar rapporterna från det nationella kvalitetsregistret här.