Menières sjukdom

På den här sidan finns kortfattad information om Menières sjukdom, hämtad från hörsellinjen.se. Här finner du även information om Menièregruppen där du som bor i Stockholms län kan komma i kontakt med och träffa andra som lever med Menières sjukdom.

Vad är Menières sjukdom?

Menières sjukdom även kallad Menières syndrom är en öronrelaterad yrselsjukdom. Det är en sjukdom i innerörat som ger symptom såsom karusellyrsel, hörselnedsättning och tinnitus. Sjukdomen är nyckfull och går i skov som kan vara olika länge. Menières sjukdom påverkar hela livet och upplevelsen av att leva med den är individuell.

Symptom
Fyra symptom på Menières sjukdom är yrselanfall, tryckkänsla, hörselnedsättning och tinnitus. Yrselanfallen är i form av så kallad karusellyrsel som går i skov. Vissa får också något som heter drop-attacker, då yrseln blir så kraftig att man faller omkull. I samband med yrselanfallen kommer ofta en tryckkänsla och upplevelsen av att det ”slår lock”. En annan del av Menières sjukdom är tilltagande, varaktig hörselnedsättning. Dock är det ganska ovanligt att man blir helt döv. Hörapparater och andra tekniska hjälpmedel kan vara till stor nytta för den som drabbas av hörselnedsättning. Det kan dock vara lite svårt att prova ut hörapparater, då hörseln ofta fluktuerar för personer som har Menières sjukdom. Ytterligare ett symptom är tinnitus, som drabbar alla som har Menières sjukdom. Hur stora besvären med tinnitus är varierar från person till person och kan även variera från dag till dag eller över tid.

Diagnos
Att ställa rätt diagnos för Menières sjukdom kan vara svårt, då sjukdomen tar sig olika uttryck hos olika personer och då symptomen som förekommer för Menières sjukdom även kan bero på annat. Hörsel- och yrselsymtomen behöver utredas av läkare med specialistkompetens inom audiologi eller öron-näsa-hals-sjukdomar.

Behandling
När diagnos har ställts finns det olika sätt att behandla och lindra sjukdomen. Man kan själv se över sin livsstil och eventuellt göra förändringar i den, men det finns även hjälp att få från sjukvården, i form av olika behandlingar.

Hörsellinjen

hörsellinjen.se finns mer information om Menières sjukdom. Där kan du läsa om orsaker, symptom, diagnos och behandling. Det finns även information om hur man går tillväga för att söka vård och vad man själv kan påverka för att göra det lättare att leva med Menières sjukdom.

HRF har också tagit fram en broschyr med information om Menières sjukdom. Den går att beställa och ladda ner här.

Menièregrupp i Stockholm

Inom Hörselskadades distrikt i Stockholms län har det tidigare funnits en Menièregrupp. Nu håller en ny grupp på att startas upp. Om du är intresserad av att delta i gruppen och träffa andra som drabbats av Menières sjukdom är du välkommen att kontakta Britt Edoff på brittedoff46@gmail.com.

HRF har en Facebookgrupp för den som är intresserad av frågor som rör Menières sjukdom.