Digital samverkansträff

Hjärtligt välkommen till en digital samverkansträff den 18 januari 2024!

Under denna träff kommer vi att fokusera på att diskutera nomineringar till olika styrelseuppdrag, primärt inom distriktsstyrelsen. Det kommer också att finnas möjlighet att dela och samtala om valberedningsarbetet inom föreningarna och utbyta erfarenheter och idéer. Det blir en givande möjlighet att reflektera över och utforska olika aspekter av styrelsearbete, både på distriktsnivå och inom föreningar. 

Punkter för kvällen:
  • Distriktets valberedning finns på plats och berättar om sitt arbete.
  • Representanter från distriktsstyrelsen har möjlighet att berätta om sin upplevelse av att sitta i distriktsstyrelsen och svara på frågor.
  • Möjlighet att diskutera föreningarnas valberedningsarbete.

Tid: Torsdag 18 januari, kl. 18.30-20.00 (insläpp från 18.20)

Plats: Videomötesverktyget Zoom

Anmälan: Senast 16 januari via mail till Ingalill Björkstrand på ingalill.bjorkstrand@hrfstockholmslan.se

Vid träffen kommer Maria Öjmertz och Ingalill Björkstrand från distriktskansliet att delta.

Välkomna till mötet är engagerade i respektive förenings styrelse och/eller valberedning. Varje förening får skicka fler än en representant. 

Meddela önskan om tolk vid anmälan. En länk till Zoom-mötet skickas till samtliga anmälda deltagare någon dag innan träffen.

Varmt välkomna!