Intresseföreningar

Inom distriktet finns två aktiva intresseföreningar. De arbetar länsövergripande och flera av dem har även medlemmar boende i andra delar av landet då de är väldigt kunniga inom sina respektive områden. I distriktet finns även en Menièregrupp.

Att vara medlem i en förening kostar 300 kr/år. Många medlemmar är dubbelanslutna, det vill säga har medlemskap dels i en lokal förening dels i en intresseförening. Vill man vara med i fler än en förening i vårt distrikt kostar det 120 kr/förening. Medlemskap registreras alltid hos vårt riksförbund.

Som medlem får du information om intresseföreningens verksamhet. Dessutom får du riksförbundets tidning Auris med värdefull information om hörselområdet sju gånger om året.

Tinnitusföreningen – föreningen har upphört

Hörselskadade i yrkesverksam ålder (HYViS)

Cochlea implantatföreningen i Stockholms län

Menièregruppen

 

Om du är intresserad av distriktets lokalföreningar hittar du mer information om dem här.