Om oss

Hörselskadades distrikt i Stockholms län jobbar med frågor som rör hörsel och ljud. Vår vision är att personer med hörselrelaterade problem såsom hörselnedsättningar, tinnitus, ljudöverkänslighet och Menières sjukdom ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

I Stockholms län har 16,7 procent av befolkningen en hörselnedsättning, det vill säga nästan 400 000 personer*. Det betyder att många av oss har någon slags hörselnedsättning eller att någon i vår närhet har det. 

Det här jobbar vi med

Hörselskadades distrikt i Stockholms län arbetar med intressepolitiska frågor på läns- och regionnivå, medan distriktets lokalföreningar arbetar med opinionsbildning på kommunnivå.

Distriktet arbetar med utbildningsverksamhet för distriktets lokal- och intresseföreningar och fungerar även som stöd åt föreningarna i frågor som organisationsutveckling och kommunikation. På distriktskansliet bedrivs också utredningsverksamhet för att öka kunskapen kring hörselfrågor i Stockholms län.

Ungdomsfrågorna bevakar och stödjer vi genom nära samarbete med Unga Hörselskadade i Stockholms län/Stockholms stad.

Engagera dig

Vill du vara med och förändra din egen och andras livssituation är du välkommen att engagera dig hos oss! Bli medlem här.

Verksamhet

I kalendern hittar du uppdaterad information om alla våra aktiviteter.

 

*Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån.

Integritetspolicy

 

Följ oss på Facebook. Klicka här för att komma till vår sida.