Utbildningsdag om hörselvården

HRF i Stockholms län bjuder in till en heldagsutbildning där vi informerar om hörselvården och distriktets arbete. Här får du också möjlighet att diskutera och byta erfarenheter med andra engagerade deltagare.

Under dagen kommer vi bland annat att prata om Fritt val och vad som är på gång inom hörselvården och lyssna på Peter Nordqvist från Forskningsinstitutet Hörselbron som går igenom Nationellt Kvalitetsregister Hörselrehabilitering årsrapport 2022.

Preliminärt program för dagen:

10:00-10:30
Fika

10:30-11:00
Inledning och genomgång av dagen

11:00-11:30
Fritt val – vad sker i hörselvården och hur ser vi på framtiden?

11:30-11:40
Kort paus

11:40-12:30
Gruppdiskussioner

12:30-13:30
Lunch

13:30-14:00
Gruppdiskussioner

14:00-15:30
Genomgång av Nationellt Kvalitetsregister Hörselrehabilitering årsrapport 2022, Peter Nordqvist, Forskningsinstitutet Hörselbron

15:30-16:00
Genomgång av dagen och avrundning

Tid: Fredagen den 8 december, kl. 10:00-16:00
Plats: Distriktskansliet på plan 6 i Solna Folkets hus, Skytteholmsvägen 2, Solna
Anmälan: Senast den 4 december, via detta formulär.

Meddela önskan om tolk samt eventuella kostpreferenser vid anmälan. Vi ber alla deltagare att undvika att bära starka dofter under utbildningsdagen.