Hörhjälpmedel

Det finns många olika hörhjälpmedel som kan underlätta både vardag, studier och arbetsliv. Här hittar du information om hörhjälpmedel och hur du går tillväga för att skaffa dem.

Personliga hörhjälpmedel

Det finns en mängd olika hörhjälpmedel som kan underlätta kommunikationen för den som har en hörselskada. Till exempel finns hjälpmedel som gör det lättare att höra när du pratar i telefon, sitter i möte eller kollar på TV. Det finns också väckarklockor som vibrerar och varseblivningssystem som låter dig veta om det ringer på dörren, om telefonen ringer eller om brandlarmet går.

Hörsellinjen finns information om olika typer av hörhjälpmedel. Om du har frågor om hörhjälpmedel kan du antingen prata med din audionom eller kontakta hörsellinjen.

Det är regionen som ansvarar för personliga hjälpmedel, vänd dig till din audionom för att få personliga hörhjälpmedel.

Arbetshjälpmedel

Arbetsgivaren har enligt lagen skyldighet att ta hänsyn till anställdas särskilda behov och det är försäkringskassan som har ansvar för bidrag till arbetshjälpmedel.

För hörselskadade som är anställda första året, deltar i en arbetsmarknadsåtgärd eller har praktikplats är det Arbetsförmedlingen som har ansvar för bidrag till arbetshjälpmedel.

Mer information om arbetshjälpmedel hittar du hos Hörsellinjen.

Hörhjälpmedel vid studier

I regel har utbildningsanordnaren ansvar för att utbildningen är tillgänglig. På kommunal grundskola och gymnasium är det kommunen tillsammans med regionens hörselvård som har ansvaret.

Studenter med funktionsnedsättning har rätt till ”särskilt pedagogiskt stöd”, vilket är insatser som kompenserar för de svårigheter som uppstår i undervisningen på grund av hörselskadan. Det kan till exempel handla om tolkning, anteckningsstöd och att föreläsare använder mikrofon kopplad till teleslinga. Här kan du läsa Hörsellinjens råd till dig som pluggar.