Vård och stöd

I det här avsnittet hittar du information om hur hörselvården i Stockholms län fungerar och om hur du kan gå tillväga för att få tillgång olika former av vård, stöd och verktyg som kan underlätta vardagen.

Vårdens organisation

Hörselrehabiliteringen i Stockholms län är uppdelad i en primär och en utvidgad hörselrehabilitering. Den primära hörselrehabiliteringen riktar sig till personer med lätt till måttlig hörselnedsättning och den utvidgade hörselrehabiliteringen riktar sig till individer som på grund av grav hörselnedsättning eller andra hörselskador, ibland även i kombination med andra funktionsnedsättningar eller sjukdomar, har ett mer omfattande behov av hörselrehabilitering.

Hörselskadades distrikt har tagit fram översiktsbilder över hörselvården och den primära hörselrehabiliteringen i Stockholms län.

Få vård och stöd

För den som har hörselrelaterade problem såsom hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet och Menières finns olika typer av vård och stöd att få. Det finns också olika tekniska hjälpmedel eller verktyg som t.ex. tecken som stöd för talet, som kan underlätta vardagen. Läs mer under de olika rubrikerna i panelen till höger.

Folder – Skaffa hörapparat

Hörselskadades distrikt har tagit fram en folder som innehåller information om hur det går till att skaffa hörapparat i Stockholms län. Du kan läsa och ladda ner foldern här.

Det finns också en lättläst version av foldern.
Den lättlästa versionen kan du läsa och ladda ner här.