Distriktets höstmöte 2023

Torsdagen den 30 november håller Hörselskadades distrikt i Stockholms län höstmöte.

Kallelse till höstmötet har gått ut till samtliga föreningar inom distriktet. Varje förening utser själv sina representanter till höstmötet. Anmälan sker i det här formuläret, senast den 20 november.

För de som vill inleder vi redan klockan 14 med att gemensamt sitta ner och ta del av Länsstyrelsen i Västra Götalands webbinarium Krisberedskap ur ett funktionshindersperspektiv på distriktskansliet på plan 6 i Solna Folkets hus.

Därefter tar vi oss ner till sal 8 på entréplan där ordinarie höstmöte hålls från klockan 17:30.

Program

Höstmötet 30 november 2023
Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2

14:00-15:30
Webbinarium och möjlighet till diskussion, distriktskansliet vån 6

Fika finns för de som önskar efter webbinariet.

17:30
Höstmötet börjar, entréplan sal 8
Välkomna och information om kvällen.

Projektledare Josefin Säfström berättar om HRF Stockholms projekt
Stockholmare united – att höras och höra till.

Distriktet presenterar nuläget kring Fritt val primär hörselrehabilitering.

18:30
Paus med lättare förtäring

19:15
Information från valberedningen

Distriktets projekt med syfte att stötta föreningarna:
Året som varit och nästa projektår

19:30
Genomgång av förslag till verksamhetsplan och budget 2024. Möjlighet till frågor och diskussion.

Ca 20:00
Mötet avslutas.

Möteshandlingar kommer att skickas via mail till samtliga anmälda deltagare före mötet. Du hittar dem också på denna sida. Den som önskar få handlingarna via vanlig post är välkommen att kontakta distriktskansliet. 


Handlingar