Tecken som stöd för talet (TSS)

På den här sidan hittar du information om tecken som stöd för talet (TSS) och hur du går tillväga för att lära dig TSS.

Vad är TSS?

Svenskt teckenspråk används vid kommunkation bland döva och hörselskadade och erkändes som dövas första språk av riksdagen 1981.

Tecken som stöd för talet (TSS) är tecken plockade ur det svenska teckenspråket. Du använder dig inte av teckenspråkig grammatik, utan följer istället det svenska talets ordföljd och tecknar för att förstärka de ord som uttrycks på talad svenska. TSS bygger på att du talar och tecknar samtidigt.

Att höra dåligt kan vara energislukande och väldigt tufft i vissa sammanhang. Du måste förlita dig på en god ljudmiljö och att tekniken fungerar. Genom att lära dig TSS så är det möjligt att i sammanhang där du tycker det passar använda tolk som förtydligar genom TSS-tolkning och du har möjlighet att tala och använda TSS samtidigt i en grupp där fler kan TSS. Det kan också underlätta vardagen avsevärt om närstående lär sig TSS för att förtydliga kommunikationen hemma.

Distriktets TSS-kurser

Distriktet arrangerar regelbundet TSS-kurser. Både en för nybörjare och en fortsättningskurs för den som redan kan lite TSS. Lärare för båda kurserna är Isabel Ekman.

Nybörjarkursen är ett bra tillfälle för dig som är nyfiken på TSS, men som inte har provat på det tidigare, då kursen inte kräver några förkunskaper alls.

Fortsättningskursen passar dig som redan kan lite TSS. Kanske har du gått en kurs för några år sedan och vill fräscha upp kunskaperna.

Håll utkik på vår hemsida efter information om nya kursdatum.

Andra TSS-kurser

Kurser ges också av bland annat folkhögskolor och studieförbund.

Kursutbudet varierar ofta från termin till termin och det kan därför vara en bra idé att gå in på olika folkhögskolor och studieförbunds hemsidor för att se om de ger någon TSS-kurs kommande termin. Exempel på studieförbund är Folkuniversitetet, ABF, Studieförbundet VuxenskolanBilda, Sensus och Medborgarskolan. På folkhögskola.nu går det att söka på folkhögskolornas kursutbud.