Information för deltagare

Nedan beskriver vi projektets olika faser närmare och vad det innebär för din organisation att delta, samt hur mycket tid vi uppskattar att ni minst kommer att behöva lägga på projektet.

Det är kostnadsfritt att delta. Vi ber er att autotexta så mycket ni bara kan, samt att dokumentera det. I gengäld får ni utbildning, tips och stöd.

Webbinarium: Alla kan texta

Den 11 november bjöd HRF och Funka in till ett webbinarium för att informera om projektet och öka förståelsen för varför undertexter är viktigt. Du kan se sändningen i efterhand i vårt videogalleri!

Etapp 1: Uppstart (maj – oktober 2022)

Vi kartlägger hur offentlig sektor textar och vilket behov som finns av utbildning. Vi testar hur verktyg för autotextning fungerar, med användare och språkkonsulter. Resultatet är ett noll-värde att jämföra med längre fram.

Hur deltar din organisation?
Genom att svara på enkät/intervju om hur ni textar och vilket utbildningsbehov ni har.
Tidsåtgång: ca 15 minuter
Antal deltagare från din organisation: så många ni vill, men minst en person.

Etapp 2: Förberedelse för deltagare (november 2022 – februari 2023)

Vi säkerställer att vi har tillräckligt många deltagande organisationer. Projektet blir bättre ju fler som deltar!
Vi går igenom upplägget och ger instruktion till deltagande organisationer.

Hur deltar din organisation?
Fredag 11 november klockan 13.00-14.30 har vi en officiell kick-off online för projektet Alla kan texta! samverkansaktion, där vi presenterar resultatet av den första etappen, går igenom upplägget och svarar på frågor.
Webbinariet är öppet för alla och målet är att få in fler deltagare. Anmälan till webbinariet sker via Funkas webbsida

Webbinariet spelas in så du kan titta på det i efterhand. Vi kan också erbjuda fler tillfällen för genomgång, om din organisation har specifika frågor.
Information och instruktioner finns även publicerat på projektwebben.
Vi hoppas att ni berättar om projektet för andra organisationer så vi blir ännu fler, men det är inget krav.

Tidsåtgång: ca 2 timmar
Antal deltagare från din organisation: så många ni vill, men minst en person. 

Etapp 3: Genomförande av samverkansaktionen (mars – juni 2023)

Nu autotextar deltagande organisationer så många av sina möten, webbinarier och direktsändningar som möjligt! Funka och HRF ger stöd vid behov.

Samtidigt som ni autotextar utvecklar vi utbildningsmaterialet för deltagare som vill lära sig mer och kunna kvalitetssäkra autotexter i efterhand. Baserat på era frågor och synpunkter ser vi till att utbildningen tar upp sånt som är viktigt för deltagarna.

Hur deltar din organisation?
Ni autotextar de möten, webbinarier och direktsändningar som ni anser vara möjliga/relevanta. Gärna så många som möjligt, men det är ni som bestämmer.
Ni dokumenterar antal tillfällen som autotextas och eventuell respons från er personal/samarbetspartners. Påminn gärna om autotextningen och fråga aktivt vad folk tycker.

Vi hoppas att ni berättar om projektet för andra organisationer så fler får upp ögonen för autotextning, men det är inget krav.

Tidsåtgång: 1 minut per tillfälle för att dra igång textningen, plus 10-15 minuter för dokumentation, beroende på hur ambitiösa ni är med återkopplingen.
Antal deltagare från din organisation: så många ni vill, men minst en person som ser till att era möten, webbinarier och direktsändningar autotextas och dokumenteras.

Etapp 4: Sammanställning av resultat och utbildning (juni – oktober 2023)

Vi intervjuar deltagande organisationer om deras erfarenheter.
Vi återupprepar användartesterna av autotextningsverktygen för att mäta hur kvaliteten förändrats (och förhoppningsvis förbättrats)
Vi utbildar deltagande organisationer som vill lära sig mer och kunna kvalitetssäkra autotexter i efterhand.

Hur deltar din organisation?
Ni svarar på frågor om hur det funkade att autotexta.
Tidsåtgång: ca 1 timme.
Dessutom får ni erbjudande om att delta vid online-utbildningar och ta del av informationsmaterial, ni avgör själva hur mycket ni vill vara med på.
Antal deltagare från din organisation: så många ni vill, men minst en person

Etapp 5: Slutkonferens och spridning (november 2023 – april 2024)

Vi genomför en slutkonferens där resultatet av projektet presenteras. Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade.
Vi sprider resultatet via andra kanaler och evenemang.
Vi utvärderar projektet.

Hur deltar din organisation?
Ni är välkomna att delta på slutkonferensen, men det är inget krav.
Vi hoppas att ni berättar om projektet för andra organisationer så fler får upp ögonen för textning, men det är inget krav.

Kontakt
e-post: allakantexta@hrf.se