Kategori: Pressmeddelande
Datum: <time datetime="2014-10-17">17 oktober 2014</time>

Över 250 000 saknar hörapparater: Så illa är det – län för län

Över 250 000 som behöver hörapparater saknar sådana. I vartannat län är andelen hörapparatanvändare katastrofalt låg, visar en rapport från Hörselskadades Riksförbund (HRF).
– Följden blir ohälsa och utanförskap, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren, inför Hörselskadades Dag i morgon, lördag.

Mer än hälften av landets 1,4 miljoner hörselskadade behöver hörapparater. Men bara cirka 455 000 har provat ut hörapparater, visar statistik som HRF presenterar i sin årsrapport. Det innebär att en kvarts miljon människor sliter med att höra dåligt, vilket kan medföra en betydande hälsorisk.

Skillnaderna mellan de olika länen är dessutom mycket stora. I nio län har mindre än 30 procent av alla hörselskadade invånare hörapparater, trots att det borde vara cirka 50–60 procent. Högst ligger Stockholms län med 47 procent, lägst ligger Jämtlands län och Örebro län med 22 procent (se pdf: andel hörapparatanvändare, län för län).

– Det här är alarmerande siffror, och konsekvenserna är allvarliga. Ohälsa och förtidspension är i dag dubbelt så vanligt bland hörselskadade som bland andra, och särskilt utsatta är kvinnor med hörselnedsättning, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.
– Så skulle det inte se ut om fler hade fått hörselvård i tid. Det står helt klart att landstingen behöver satsa betydligt mer på att fånga upp hörselskadade och erbjuda hörselvård.

Ladda ner hela HRFs årsrapport 2014 (pdf)

I helgen: Hörselskadades Dag med hörseltester – i hela landet

Just nu pågår Hörselveckan, med aktiviteter runt om i landet (se kalendarium).
Särskilt mycket händer i morgon, lördag 18 oktober, på Hörselskadades Dag. Allmänheten kan också göra HRFs gratistest på www.horseltest.se och i appen ”Hörseltestaren”.


För mer information och tips om intervjupersoner:

Ingvild Falkenhaug, kommunikationschef,
tel: 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se

Ladda ner pressmeddelandet som PDF

Relaterade nyheter

 • Hörselskadades Dag imorgon – med brist på hörselvård i stora delar av landet
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2023-10-20">20 oktober 2023</time>

  Hörselskadades Dag imorgon – med brist på hörselvård i stora delar av landet

  I morgon, lördag 21 oktober, är det Hörselskadades Dag runt om i landet, med aktiviteter på ett 30-tal orter. Men väntetider på över ett år kastar skugga över dagen på många håll.
  – Läget är akut. Nu måste landets regioner att kraftsamla för att komma till rätta med köerna, säger Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF).

 • Nu börjar Hörselveckan: ”Kolla hörseln på 3 minuter”
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2023-10-16">16 oktober 2023</time>

  Nu börjar Hörselveckan: ”Kolla hörseln på 3 minuter”

  Över 1,5 miljoner svenskar i alla åldrar har en hörselnedsättning. Men ungefär en tredjedel har inte sökt vård eller ens testat hörseln – och det innebär en allvarlig hälsorisk.  
  ”Kolla hörseln på tre minuter”, uppmanar Hörselskadades Riksförbund (HRF), som i dag inleder Hörselveckan i hela landet.