Kategori: Pressmeddelande
Datum: <time datetime="2013-03-21">21 mars 2013</time>

Stort misstag att lägga ner hörselspåret

– Att lägga ner hörselspåret är ett stort misstag. Östersunds kommun värnar sina egna organisatoriska intressen på hörselskadade barns bekostnad.
Det säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF), efter dagens beslut att lägga ner hörselspåret i Odensala.

Beslutet att lägga ner hörselspåret går stick i stäv med både expertkunskap och beprövad erfarenhet på området, konstaterar HRF, som ställer sig mycket kritiska till barn- och utbildningsnämndens beslutsunderlag och resonemang.

– Hur kan kommunen beröva hörselskadade barn möjligheten till skolgång med full delaktighet utan att ens inhämta yttranden från oberoende experter och barnens egna intresseorganisationer? säger Jan-Peter Strömgren.
– Det här är ett djupt beklagligt exempel på hur en stor kommun kan åsidosätta en liten grupp barn med stora behov.

Kommunen har hävdat att tanken är att lägga ihop resurserna för barn med särskilda behov för att sedan fördela dem mer jämnt mellan kommunens skolor.

– Det är en egendomlig form för solidaritet, att försämra för en grupp barn för att få resurser till övriga elever. Hur vore det att ta sitt lagstadgade ansvar för samtliga elevers bästa? säger Jan-Peter Strömgren.
– Tyvärr råder det ingen tvekan om att de hörselskadade barnen inte kommer att ha lika goda förutsättningar nästa läsår som om de hade fått ha kvar sitt hörselspår. Det har barn- och utbildningsnämnden på sitt samvete.

För kommentarer kontakta:

Jan-Peter Strömgren, HRFs förbundsordförande: 073–917 55 28
Mer information: Ingvild Falkenhaug, kommunikationschef: 070–536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se

Bilagor

Öppet brev från HRF om Hörselspåret

Ladda ner pressmeddelandet som PDF

Relaterade nyheter

 • Hörselskadades Dag imorgon – med brist på hörselvård i stora delar av landet
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2023-10-20">20 oktober 2023</time>

  Hörselskadades Dag imorgon – med brist på hörselvård i stora delar av landet

  I morgon, lördag 21 oktober, är det Hörselskadades Dag runt om i landet, med aktiviteter på ett 30-tal orter. Men väntetider på över ett år kastar skugga över dagen på många håll.
  – Läget är akut. Nu måste landets regioner att kraftsamla för att komma till rätta med köerna, säger Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF).

 • Nu börjar Hörselveckan: ”Kolla hörseln på 3 minuter”
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2023-10-16">16 oktober 2023</time>

  Nu börjar Hörselveckan: ”Kolla hörseln på 3 minuter”

  Över 1,5 miljoner svenskar i alla åldrar har en hörselnedsättning. Men ungefär en tredjedel har inte sökt vård eller ens testat hörseln – och det innebär en allvarlig hälsorisk.  
  ”Kolla hörseln på tre minuter”, uppmanar Hörselskadades Riksförbund (HRF), som i dag inleder Hörselveckan i hela landet.