Kategori: Pressmeddelande
Datum: <time datetime="2013-03-21">21 mars 2013</time>

Stort misstag att lägga ner hörselspåret

– Att lägga ner hörselspåret är ett stort misstag. Östersunds kommun värnar sina egna organisatoriska intressen på hörselskadade barns bekostnad.
Det säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF), efter dagens beslut att lägga ner hörselspåret i Odensala.

Beslutet att lägga ner hörselspåret går stick i stäv med både expertkunskap och beprövad erfarenhet på området, konstaterar HRF, som ställer sig mycket kritiska till barn- och utbildningsnämndens beslutsunderlag och resonemang.

– Hur kan kommunen beröva hörselskadade barn möjligheten till skolgång med full delaktighet utan att ens inhämta yttranden från oberoende experter och barnens egna intresseorganisationer? säger Jan-Peter Strömgren.
– Det här är ett djupt beklagligt exempel på hur en stor kommun kan åsidosätta en liten grupp barn med stora behov.

Kommunen har hävdat att tanken är att lägga ihop resurserna för barn med särskilda behov för att sedan fördela dem mer jämnt mellan kommunens skolor.

– Det är en egendomlig form för solidaritet, att försämra för en grupp barn för att få resurser till övriga elever. Hur vore det att ta sitt lagstadgade ansvar för samtliga elevers bästa? säger Jan-Peter Strömgren.
– Tyvärr råder det ingen tvekan om att de hörselskadade barnen inte kommer att ha lika goda förutsättningar nästa läsår som om de hade fått ha kvar sitt hörselspår. Det har barn- och utbildningsnämnden på sitt samvete.

För kommentarer kontakta:

Jan-Peter Strömgren, HRFs förbundsordförande: 073–917 55 28
Mer information: Ingvild Falkenhaug, kommunikationschef: 070–536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se

Bilagor

Öppet brev från HRF om Hörselspåret

Ladda ner pressmeddelandet som PDF

Relaterade nyheter

 • Region Uppsala kan införa kritiserat vårdsystem – vill ge hörapparatföretag ”extra förtjänst”
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2023-12-20">20 december 2023</time>

  Region Uppsala kan införa kritiserat vårdsystem – vill ge hörapparatföretag ”extra förtjänst”

  Region Uppsala kan vara på väg att införa hörselcheckar. I morgon, torsdag, tas beslut om ett hårt kritiserat vårdsystem som Region Stockholm nyligen beslutade att skrota.
  – Det här är chockerande. Regionen föreslås gynna hörapparatföretag på patienternas bekostnad, säger Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF).

 • Ny förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2023-12-19">19 december 2023</time>

  Ny förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund

  Vid årsskiftet blir Ulf Olsson ny förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF). Han ersätter Mattias Lundekvam, som avgår för att istället tillträda som ny generalsekreterare den 1 januari.