Kategori: Pressmeddelande
Datum: <time datetime="2016-03-22">22 mars 2016</time>

Stora Hörselpriset till forskaren bakom den digitala hörapparaten

Stig Arlinger är forskaren bakom den digitala hörapparaten – en innovation som har påverkat livet för miljontals hörselskadade i hela världen. Nu belönas han med Stora Hörselpriset 2016.

IMG_7114 mindre

Bara i Sverige finns det i dag ungefär en halv miljon människor som använder hörapparater. Och i stort sett alla har digitala apparater – små, effektiva datorer, vars ljudbehandling kan skräddarsys för att passa olika, individuella behov. Kort sagt: hörteknik som ger hörselskadade ett bättre liv.

Detta är möjligt tack vare den svenske forskaren Stig Arlinger, professor emeritus i teknisk audiologi, som nu belönas med Stora Hörselpriset 2016 på 100 000 kronor. Han får priset av Hörselforskningsfonden ”för hans banbrytande insatser för hörselskadade genom utveckling av ny hörteknik, i synnerhet den första digitala hörapparaten, samt nydanande forskning om hörseldiagnostik – begåvad med en tvärvetenskaplig nyfikenhet som har inspirerat såväl hörselvårdpersonal som forskare”.

Det är 20 år sedan Stig Arlinger och medarbetarna i hans forskarteam vid Linköpings universitet blev först i världen med det digitala genombrottet. Ingen hörapparat kan reparera en hörselskada, men algoritmer öppnade dörren till en värld av möjligheter. Därmed blev det möjligt att lösa problemet med tjutande hörapparater, så kallad återkoppling, och att utveckla avancerad, individuell ljudbehandling, riktnings -känsliga mikrofoner, bullerreducering, trådlös ljudöverföring från till exempel mobiler, och mycket annat som underlättar för hörselskadade. Och den utvecklingen fortsätter, för fullt.

Stig Arlinger tar emot Stora Hörselpriset 2016 vid konferensen ”Hörselforskning 2016” i Linköping den 26 maj.

För mer information och kontakt med pristagaren:

Ingvild Falkenhaug, kommunikationschef, HRF, tel: 070-536 22 43,
ingvild.falkenhaug@hrf.se


STORA HÖRSELPRISET är det mest prestigefyllda priset inom svensk hörselforskning och delas ut vart fjärde år. Pristagaren utses av Hörselforskningsfondens styrelse, som består av ledande forskare inom området samt representanter för Hörselskadades Riksförbund (HRF).


Mer om Stig Arlinger, professor emeritus i teknisk audiologi:

Stig Arlinger är sedan 40 år tillbaka något av en pionjär inom hörselforskningen. Det beror inte minst på att hans tvärvetenskapliga intresse och förmåga att se kopplingarna mellan människa och teknik. Genom gränsöverskridande samarbeten med forskare inom psykologi och andra beteendevetenskapliga områden har han fått nya infallsvinklar på sitt arbete med teknisk utveckling av hörapparater. Han förklarar: ”Det bygger på individer som respekterar varandras kunskaper. Och det har gett synergivinster: ett och ett har blivit tre”.

Under åren har han publicerat mer än 250 vetenskaplig artiklar om hörseldiagnostik, rehabilitering, hörapparater och att förebygga bullerskador. I ett 30-tal år har han medverkat i International Standards Organization (ISO). Han har också varit en av redaktörerna för den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Audiology samt bidrog till  tidskriften International Journal of Audiology startades.

Stig Arlinger har även tidigare fått en rad hedersbetygelser för sina insatser inom hörselforskningen. Bland annat har han fått International Award in Audiology av The American Academy of Audiology, för sina insatser internationellt samarbete inom audiologins område, Aram Glorig Award av the International Society of Audiology, Silverörat av Svenska Audiologiska Sällskapet samt Ljudpriset av Svenska Akustiska Sällskapet. Han är dessutom hedersdoktor vid filosofiska faktulteten vid Linköpings universitet.

Stig Arlinger är numera professor emeritus i teknisk audiologi vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet, och i högsta grad aktiv. Han deltar bland annat i diskussionerna med forskare vid Linnécentrum HEAD, ett forskningssamarbete mellan universiteten i Linköping och Örebro samt Högskolan i Jönköping. HEAD, som står för HEaring And Deafness är en del av Institutet för Handikappvetenskap (IHV).

Privat bor han med sin hustru på en gård mellan Linköping och Norrköping, ägnar mycket tid åt barn och fem barnbarn, spelar i brassband och engagerar sig i mottagande av flyktingar, bland annat genom att medverka i svenskundervisning för nyanlända. Sedan tio år tillbaka använder han själv hörapparater.

Läs intervju med pristagaren Stig Arlinger i Auris nr 2-2016

Relaterade nyheter

 • Hörselskadades Dag imorgon – med brist på hörselvård i stora delar av landet
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2023-10-20">20 oktober 2023</time>

  Hörselskadades Dag imorgon – med brist på hörselvård i stora delar av landet

  I morgon, lördag 21 oktober, är det Hörselskadades Dag runt om i landet, med aktiviteter på ett 30-tal orter. Men väntetider på över ett år kastar skugga över dagen på många håll.
  – Läget är akut. Nu måste landets regioner att kraftsamla för att komma till rätta med köerna, säger Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF).

 • Nu börjar Hörselveckan: ”Kolla hörseln på 3 minuter”
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2023-10-16">16 oktober 2023</time>

  Nu börjar Hörselveckan: ”Kolla hörseln på 3 minuter”

  Över 1,5 miljoner svenskar i alla åldrar har en hörselnedsättning. Men ungefär en tredjedel har inte sökt vård eller ens testat hörseln – och det innebär en allvarlig hälsorisk.  
  ”Kolla hörseln på tre minuter”, uppmanar Hörselskadades Riksförbund (HRF), som i dag inleder Hörselveckan i hela landet.