Kategori: Pressmeddelande
Datum: <time datetime="2018-06-29">29 juni 2018</time>

”Regeringen slänger tolkmiljoner i sjön” – hård kritik från hörsel- och dövorganisationer

Teckenspråkstolk

Regeringen lägger 45 miljoner kronor på ett havererat system för tolktjänst i arbetslivet. De slänger pengarna i sjön.
Det skriver sju organisationer för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet, i ett öppet brev till ansvarig minister, Lena Hallengren (S).

Dagens tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet har mycket allvarliga systemfel, särskilt inom arbetslivet. Det händer att arbetstagare inte kan göra sitt jobb, går miste om anställningar och karriärmöjligheter, eller till och med trängs ut från arbetsmarknaden.

Kör över tolkanvändarna

Trots det har regeringen nu beslutat att satsa ytterligare 45 miljoner kronor på det befintliga, hårt kritiserade tolktjänstsystemet. De väljer därmed att köra över tolkanvändarnas organisationer, som föreslår en genomgripande reform – men låter ändå i media påskina att detta skulle vara ett lyft för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

”Arrogant”

”Vi häpnar inför arrogansen”, skriver i dag sju organisationer i ett gemensamt, öppet brev till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S). ”För oss är det uppenbart att inga av dessa åtgärder kommer att leda till bättre villkor och långsiktig trygghet för arbetstagare som behöver tolk. Regeringen slänger tolkmiljonerna i sjön”

De sju organisationerna begär nu att Lena Hallengren ska förklara sig : “Har ni i regeringen inga ambitioner att faktiskt förbättra tolktjänsten? Har ni ingen respekt för tolkanvändarnas åsikter?”, skriver de i sitt öppna brev.

Öppet brev till Lena Hallengren (pdf) från Hörselskadades Riksförbund (HRF), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Riksförbundet DHB, Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Unga Hörselskadade (UH), Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) och Dövblind Ungdom (DBU).

Presskontakt:
Ingvild Falkenhaug, kommunikationschef, Hörselskadades Riksförbund (HRF), tel 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se 

Foto: Lasse Hejdenberg 


Öppet brev till Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, 2018-06-29:

Regeringen slänger tolkmiljoner i sjön

Onsdagen den 20 juni beslutade regeringen att lägga 45 miljoner kronor på ett havererat system för tolktjänst. Efter åratal av löften om reformer valde regeringen att ignorera kritiken från tolkanvändarna och köra över de organisationer som representerar döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

Och vad värre är: Regeringen går ut i media och hävdar att denna konservering av ett misslyckat system innebär en reell förbättring. Man hävdar, mot bättre vetande, att detta ger hörselskadade, döva och personer med dövblindhet en starkare position på arbetsmarknaden.

Vi häpnar inför arrogansen.

Dagens system för tolktjänst är krångligt, med många olika huvudmän. Det är problematiskt för såväl tolkanvändare som beställare och utförare. Vi som företräder tolkanvändarna har därför under lång tid varit tydliga med att tolktjänsten behöver vara sammanhållen under ett statligt huvudmannaskap. Vi har förespråkat ett sammanhållet system, med en ingång för tolkanvändaren, oavsett vem som har betalningsansvar. Det skulle förenkla för den enskilde, samtidigt som det skulle minska samhällets kostnader för administration.

Det nuvarande tolktjänstsystemet innebär dessutom att arbetsgivaren måste stå för huvudparten av tolkkostnaderna för sina anställda. Det är en utgift som många arbetsgivare inte har möjlighet att ta på sig. Följden är att tolkanvändare blir mindre attraktiva som arbetskraft och får svårare att göra karriär. Många får svårt att få arbete som de är kvalificerade för eller att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden. Situationen förvärras ytterligare av att landstingens/regionernas tolkcentraler har möjlighet att snäva in tillgången till tolk och styra till vilken typ av arbetsuppgifter tolktimmarna används.

Den satsning som regeringen har beslutat om kommer inte att ändra på detta. Tvärtom ”belönas” nu landsting/regioner med ytterligare 45 miljoner kronor – och dessutom utan tydliga direktiv om utvärdering.

Regeringen har gett Myndigheten för Delaktighet (MFD) i uppdrag att informera om tolktjänst i arbetslivet. Men det går inte att informera bort brister i ett system som inte fungerar. För oss är det uppenbart att inga av dessa åtgärder kommer att leda till bättre villkor och långsiktig trygghet för arbetstagare som behöver tolk. Regeringen slänger tolkmiljonerna i sjön.

Vi har framfört våra synpunkter till Socialdepartementet vid upprepade tillfällen. Vi har varit tydliga, vi har varit konstruktiva. Även när satsningen på arbetslivstolkning presenterades i budgetpropositionen ifjol, utan någon verklig plan eller tanke bakom, bidrog vi med konkreta, positiva förslag. Vi såg att det effektivaste sättet att använda pengarna skulle vara att lägga dem på en försöksverksamhet i några landsting/ regioner eller via Arbetsförmedlingen. Syftet skulle vara att ta reda på hur behovet av arbetslivstolkning ser ut för att därefter reformera hela tolktjänsten och skapa en ändamålsenlig och betydligt effektivare tolktjänst.

Men så blev det inte. Trots att vi utlovats ett möte med Arbetsmarknads­departementet i augusti för att specifikt diskutera utformningen av satsningen, valde regeringen att fatta beslut i frågan redan den 20 juni – utan att förankra med oss.

Vi kräver nu en förklaring av dig, Lena Hallengren:
Har ni i regeringen inga ambitioner att faktiskt förbättra tolktjänsten? Har ni ingen respekt för tolkanvändarnas åsikter? Förklara hur ett extra statsbidrag till landsting och regioner ger döva, hörselskadade och personer med dövblindhet större möjligheter på arbetsmarknaden, nu och i framtiden?

Vänliga hälsningar

Åsa Henningsson, förbundsordförande, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

Mattias Lundekvam, förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Amanda Lindberg, förbundsordförande, Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)   

Jan Höglund, förbundsordförande, Riksförbundet DHB          

Laith Foad Fathulla, förbundsordförande, Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF)       

Jonathan Elebjörk Wahlström, ordförande, Unga Hörselskadade (UH)

Sophie Toomväli-Petersson, förbundsordförande, Dövblind Ungdom (DBU)

Brevet till Lena Hallengren som pdf

Relaterade nyheter

 • Hörselskadades kulturpris till Nina Walloschke
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2024-06-05">5 juni 2024</time>

  Hörselskadades kulturpris till Nina Walloschke

  Musiketerapeuten och kyrkomusikern Nina Walloscke från Luleå fick på onsdagen ta emot Jan-Peter Strömgrens Kulturpris 2024– ett pris till hörselskadade som berikar svenskt kulturliv.

 • Inspiratörspris för kamp mot hörselcheckar i Stockholm
  Två leende kvinnor med blombukett och diplom.
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2024-06-02">2 juni 2024</time>

  Inspiratörspris för kamp mot hörselcheckar i Stockholm

  På söndagen prisades Hörselskadades Riksförbunds distrikt i Stockholms län, som efter tio års kamp lyckats stoppa de hårt kritiserade hörselcheckarna i regionen.
  – Imponerande, sa förbundsordförande Ulf Olsson, när han hyllade Årets HRF-inspiratörer 2024.

 • I dag går starten för Vad sa-loppet – i hela landet
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2024-05-06">6 maj 2024</time>

  I dag går starten för Vad sa-loppet – i hela landet

  I dag går starten för ”Vad sa-loppet” – en kampanj till stöd för landets 1,5 miljoner hörselskadade. Från Luleå och Piteå i norr till Lund och Ystad i söder kommer barn, företag och pensionärer springa,...