Kategori: Pressmeddelande
Datum: <time datetime="2018-04-18">18 april 2018</time>

HRF-kritik mot DO: ”Godkänner diskriminering av hörselskadade”

mikrofon

Diskrimineringsombudsmannen (DO) godkänner diskriminering av hörselskadade. Det anser Hörselskadades Riksförbund (HRF), som nu stämmer en konferensanläggning ­utan teleslinga, som DO har valt att ”frikänna”.
– Vi har lagen och en halv miljon hörapparatanvändare på vår sida, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam. 

Ungefär 500 000 människor i Sverige använder hörapparater. För dem är det viktigt att det finns teleslinga (hörslinga) i olika lokaler för att kunna höra och vara delaktiga i vad som sägs.

Men när två hörselskadade anmälde en konferenslokal i Stockholm för diskriminering, för att teleslingan inte fungerade, slog DO fast att lokalägaren inte brutit mot diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet. DO nöjde sig med att teleslinga fanns installerad – att den var oanvändbar påverkade inte beslutet.

”Anmärkningsvärt”

– I praktiken innebär detta att DO godkänner diskriminering av hörselskadade och sänder en signal om att det är helt acceptabelt att teleslingor inte fungerar. Det är anmärkningsvärt, säger Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF), som på tisdagen lämnade in en stämningsansökan till tingsrätten i det aktuella fallet.

Han är också kritisk till DOs utredning, som han kallar “undermålig”. Den innehåller flera faktafel och saknar avgörande underlag.

”Kan inte lita på DO”

– Tyvärr visar detta att hörselskadade som utsätts för diskriminering inte kan lita på att DO värnar deras rättigheter. Och det är allvarligt. Om inte ens DO tar diskrimineringslagen och hörselskadades behov av tillgänglighet på allvar, vem ska då göra det?

Syftet med HRFs stämningsansökan är att få en rättslig prövning gentemot diskrimineringslagen – en lag som för drygt tre år sedan utökades till att omfatta ”bristande tillgänglighet”. Det behövs rättsliga prejudikat om lagen ska få praktisk betydelse, men DO utreder bara en bråkdel av alla anmälningar – och av de fall som utreds är det få som har lett till någon form av agerande från DOs sida.

Presskontakt:
Ingvild Falkenhaug, kommunikationschef, tel: 070-536 22 43, e-post: ingvild.falkenhaug@hrf.se

Länkar

Pressmeddelandet som pdf: Hård kritik mot DO: ”Godkänner diskriminering av hörselskadade” (2018-04-18) 

HRF stämmer konferensanläggning utan teleslinga (HRF.se 2018-04-17)

Konferensanläggning stäms – saknade hörselslinga (Sveriges Radio Ekot 2018-04-18)

Andra relaterade länkar

Nu börjar HRFs Slingkollen, runt om i landet (HRF.se 2018-01-18)

Skärpt diskrimineringslag ställer större krav på företag (HRF.se 2017-11-09)

Hörselskadad anmäler kommun för diskriminering (HRF.se 2017-03-29)

Slingkollen.se – om HRFs satsning på fler och bättre slingor 

Fakta om teleslingor på Hörsellinjen.se

Relaterade nyheter

 • Hörselskadades Dag imorgon – med brist på hörselvård i stora delar av landet
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2023-10-20">20 oktober 2023</time>

  Hörselskadades Dag imorgon – med brist på hörselvård i stora delar av landet

  I morgon, lördag 21 oktober, är det Hörselskadades Dag runt om i landet, med aktiviteter på ett 30-tal orter. Men väntetider på över ett år kastar skugga över dagen på många håll.
  – Läget är akut. Nu måste landets regioner att kraftsamla för att komma till rätta med köerna, säger Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF).

 • Nu börjar Hörselveckan: ”Kolla hörseln på 3 minuter”
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2023-10-16">16 oktober 2023</time>

  Nu börjar Hörselveckan: ”Kolla hörseln på 3 minuter”

  Över 1,5 miljoner svenskar i alla åldrar har en hörselnedsättning. Men ungefär en tredjedel har inte sökt vård eller ens testat hörseln – och det innebär en allvarlig hälsorisk.  
  ”Kolla hörseln på tre minuter”, uppmanar Hörselskadades Riksförbund (HRF), som i dag inleder Hörselveckan i hela landet.