Kategori: Pressmeddelande
Datum: <time datetime="2019-11-19">19 november 2019</time>

”En svart dag för oss hörselskadade”

På tisdagen beslutade regionfullmäktige i Örebro län att införa en abonnemangsavgift på hörapparater. Trots intensiva protester, politikermöten, skrivelser, juridiska invändningar och en intensiv debatt i media.
”En svart dag för oss hörselskadade”, skriver HRF i ett skarpt uttalande. ”Det är skrämmande att partier som hävdar att de står för allas lika värde i nästa andetag driver igenom ett system som innebär systematisk, negativ särbehandling.”

4 500 kronor för fem år

Abonnemangsavgiften i Region Örebro län innebär att i stort sett alla hörselskadade får betala överpris för sina hörapparater. Avgiften är 780 kronor per år, utöver 600 kronor i besöksavgift när hörapparaterna provas ut. Hörapparaterna blir därmed dyrare för den enskilde ju längre tid de används; 4 500 kronor för fem år, 5 280 kronor för sex år och 6 060 kronor för sju år. Trots att kostnaden för regionen ligger på cirka 1 100 kronor per hörapparat.
En juridisk granskning som HRF har låtit göra visar att abonnemangsavgiften står i strid med Kommunallagens självkostnadsprincip. Den innebär att regioner inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för det de tillhandahåller.
Läs mer: Ny abonnemangsavgift på hörapparater kan vara olaglig

Uttalande från Hörselskadades Riksförbund (HRF), om beslutet att införa abonnemangsavgift för hörapparater i Region Örebro län: 

Det här är en svart dag för oss hörselskadade, både i Örebro län och i övriga landet.

Med dagens beslut om abonnemangsavgift på hörapparater undergräver Region Örebro län hörselskadades lagstadgade rätt till hälso- och sjukvård. Konsekvenserna kommer att bli katastrofala. Hörselskadade med låg inkomst, inte minst pensionärer, kommer att tvingas avstå från hörapparater, med isolering och ohälsa som följd.

I praktiken inför Region Örebro län nu en ny skatt för hörselskadade och andra med funktionsnedsättning. En skatt som innebär att hörselskadade nu tvingas betala betydligt mer än hela kostnaden för sina egna hjälpmedel.

Det är skrämmande att partier som hävdar att de står för allas lika värde i nästa andetag driver igenom ett system som innebär systematisk, negativ särbehandling. Att tala om jämlikhet och samtidigt göra rätten till hörselvård till en fråga om inkomst – det är ett häpnadsväckande hyckleri.

Det är vår bestämda uppfattning att detta beslut är lagstridigt. Det är inte förenligt med grundläggande principer i hälso- och sjukvårdslagen och kommunallagen.

Vi kommer givetvis att undersöka möjligheterna att driva detta vidare, såväl rättsligt som intressepolitiskt. Om lagen tillåter ett avgiftssystem som undergräver hörselskadades lagstadgade rätt till vård, då måste lagen skärpas.

Mattias Lundekvam 
förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Relaterade nyheter

 • Region Uppsala kan införa kritiserat vårdsystem – vill ge hörapparatföretag ”extra förtjänst”
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2023-12-20">20 december 2023</time>

  Region Uppsala kan införa kritiserat vårdsystem – vill ge hörapparatföretag ”extra förtjänst”

  Region Uppsala kan vara på väg att införa hörselcheckar. I morgon, torsdag, tas beslut om ett hårt kritiserat vårdsystem som Region Stockholm nyligen beslutade att skrota.
  – Det här är chockerande. Regionen föreslås gynna hörapparatföretag på patienternas bekostnad, säger Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF).

 • Ny förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund
  Kategori: Pressmeddelande
  Datum: <time datetime="2023-12-19">19 december 2023</time>

  Ny förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund

  Vid årsskiftet blir Ulf Olsson ny förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF). Han ersätter Mattias Lundekvam, som avgår för att istället tillträda som ny generalsekreterare den 1 januari.