Hörselvård/Audiology services

Hörselvård och hörapparater

Du som har en hörselnedsättning eller andra hörselproblem kan få hjälp av hörselvården i den region där du befinner dig, åtminstone i viss utsträckning. Hörselvården hjälper till med medicinska hörselproblem samt ger teknisk support med hörapparater och cochleaimplantat.

För information om var du hittar hörselvård i Sverige, kontakta gärna Hörsellinjen, en kostnadsfri rådgivningstjänst inom Hörselskadades Riksförbund (HRF).

Hörsellinjen kan även hjälpa dig med andra frågor som rör hörsel eller om du bara vill prata med någon om din situation som hörselskadad. Här får du svar av professionella hörselrådgivare med tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym.

Kontakta HRFs Hörsellinjen:

Tel (endast svenska/only Swedish): 0771-888 000,
mån–fre kl. 9.00-12.00 (vanlig samtalstaxa)


Audiology services and hearing aids

If you have hearing loss or other hearing problems, you can receive a certain degree of help and support from the audiology services in the Swedish region where you currently reside. The audiology services provide help with medical hearing issues as well as technical support with hearing aids and cochlear implants.  

For information on how to find audiology services in Sweden, please contact Hörsellinjen, The Hearing Helpline – a support service provided by The Swedish Organisation of Hard of Hearing People (HRF), free of charge.

HRF and the Hearing Helpline (Hörsellinjen) can also answer other questions on hearing your situation as a person with hearing loss. The helpline counsellours are bound by professional secrecy and you can choose to be anonymous.

Contact The Hearing Helpline (Hörsellinjen):