Hörselvårdsseminarium 29–30 oktober 2016

Lär er mer om hörselvårdsfrågor och bli bättre på att påverka hörselvården – anmäl ert distrikt till hörselvårdsseminariet!
På seminariet kan ni ta del av HRF:s kartläggning av stödet till hörselskadade barn och unga, diskutera dagsaktuella frågeställningar och hörselvårdens framtida utveckling samt bidra till erfarenhetsutbyte mellan distrikten.

Varje HRF-distrikt inbjuds att delta med:

  • En distriktsrepresentant – det är bra om det är en person som är med i någon form av samrådsgrupp med landstinget/regionen.
  • En förälder som har hörselskadade eller döva barn – gärna en förälder som kan fungera som kontaktperson senare.

Har du frågor – vänligen kontakta:

Om resor och annat praktiskt:
nina.andersson.weaver@hrf.se eller 08–457 55 20

Om innehållet: alf.lindberg@hrf.se eller andreas.stjarnstrom@hrf.se eller ring 08–457 55 00 (vxl)

Syftet med hörselvårdsseminariet

Ambitionen är att öka kunskapen kring och stärka HRFs påverkansarbete i hörselvårdsfrågan. Vi kommer bland annat gå genom det som är aktuellt, fördjupa oss i den pågående utvecklingen och utbyta erfarenheter med varandra.

Program

Dag 1: vänder sig både till föräldrar och distriktsrepresentanter, och här är utgångspunkten HRFs kartläggning av stödet till hörselskadade barn och unga.
Dag 2: vänder sig enbart till distriktsrepresentanterna.

Ladda ner det preliminära programmet här. 

Tid och plats

Lördagen den 29 oktober blir det gemensamt seminarium för alla deltagare på Nordic C Hotel i Stockholm. Vi börjar med lunch kl 12.00 och avslutar dagen 17.30. För föräldragruppen avslutas seminariet här, men om någon behöver övernattning så står HRF för detta. Föräldrarna är välkomna att delta i lördagskvällens middag med distriktsrepresentanterna.

Anmälan senast den 7 oktober

Anmälan görs här.

Information om resebokning kommer att skickas ut till er med bekräftelsen som kommer med e-post. Ytterligare information och ett fastställt program skickas ut innan seminariet.