Distriktets skrivelser

Hörselskadades distrikt i Stockholms län har i många år bedrivit påverkansarbete för att Stockholms läns invånare ska få en bättre hörselvård. Detta arbete består bland annat av skrivelser till och möten med politiker i Region Stockholm. Nedan finns ett urval av skrivelser som vi skickat till Region Stockholms politiker de senaste åren för att uppmärksamma dem på situationen i hörselvården.

December 2021 – Skrivelse till samtliga ledamöter i regionfullmäktige i Region Stockholm, inför diskussion om interpellation 2021:53 vid fullmäktiges sammanträde i december. Läs skrivelsen här.

November 2021 – Brev till ledamöter i avtalsutskottet. Vid två tillfällen i november 2021 uppmärksammade Hörselskadades distrikt i Stockholms län ledamöterna i Region Stockholms avtalsutskott på problematisk reklam från vårdgivare inom primär hörselrehabilitering. Breven går att läsa här och här.

Februari 2020 – Brev till företrädare för S och V i hälso- och sjukvårdsnämnden. Läs brevet här.

Maj 2019HRF vill ha valfrihet i hörselvården. Skrivelse till ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden. Läs skrivelsen här.