Vårdens organisation

Hörselrehabiliteringen i Stockholms län är uppdelad i en primär och en utvidgad hörselrehabilitering. Hörselskadades distrikt har skapat översiktsbilder för hur hörselvården i Stockholms län är organiserad.

Primär och utvidgad rehabilitering

Den primära hörselrehabiliteringen riktar sig till personer med lätt till måttlig hörselnedsättning och den utvidgade hörselrehabiliteringen riktar sig till individer som har ett mer omfattande behov av hörselrehabilitering. Det kan bero på grav hörselnedsättning eller andra hörselskador, ibland även i kombination med andra funktionsnedsättningar eller sjukdomar.

Översikter

På bilderna nedan presenteras översikter över hörselrehabiliteringen och den primära hörselrehabiliteringen i Stockholms län.

Hörselrehabiliteringen i Stockholms län, klicka här för större bild.

Primär hörselrehabilitering i Stockholms län, klicka här för större bild.

Skaffa hörapparat

Ska du skaffa hörapparat? Här kan du läsa om hur det går till i Stockholms län.