Verksamhetsplan och budget

Klicka här för att läsa och ladda ned distriktets verksamhetsplan och budget.