Patientnämnden

På den här sidan hittar du information om patientnämnden och varför det är så viktigt att anmäla fel och brister i vården. Här kan du även läsa om hur du gör om du vill kontakta patientnämnden och anmäla brister i vården.

När ska man kontakta patientnämnden?

Du kan vända dig till patientnämnden med frågor och klagomål som rör all offentligt finansierad vård. Det gäller alltså både den regiondrivna hörselvården och den hörselvård som utförs på privata mottagningar som har avtal med Region Stockholm.

Vänd dig till patientnämnden om du inte är nöjd med den vård eller det bemötande som du eller en närstående fått. Du kan även vända dig till patientnämnden om du har frågor om den vård som getts.

Patientnämnden har ingen preskriptionstid. Du behöver alltså inte anmäla inom en viss tid.

Läs mer om patientnämnden på Region Stockholms hemsida.

Varför är det viktigt att kontakta patientnämnden?

Genom att vända dig till patientnämnden kan du få en förklaring och svar på dina frågor. Det kan också resultera i att det sker en förändring inom vården, antingen i just din vård eller för vården i stort. Det är alltså viktigt för vården som helhet att du kontaktar patientnämnden när något inte gått rätt till.

Oavsett om anmälaren väljer att göra ett skriftligt yttrande eller inte så noteras det i statistiken, utan den noteringen finns det inget underlag som visar på brister. Statistiken är viktig, både för regionen, för vårdgivarna och för HRF. Genom statistiken får vi signaler om vilka problem som förekommer inom hörselvården och som vi behöver verka för att hitta en lösning på. Statistiken ger oss ett viktigt underlag för vårt påverkansarbete. Till exempel är det ett verktyg i dialogen med politiker. Om de brister som finns inom hörselvården inte rapporteras in till patientnämnden är det svårare att påvisa problemen och därmed svårare att få politiker och tjänstepersoner att agera.

En anmälan till patientnämnden är alltså inte bara viktig på individnivå, utan för hela hörselvården i Stockholms län.

Hur kontaktar man patientnämnden?

Det säkraste sättet att kommunicera med patientnämnden och göra en anmälan är att gå in via www.1177.se/Stockholm. Där går du in på Alla övriga tjänster och Lämna synpunkter och klagomål hos patientnämnden.

Om du inte vill göra din anmälan via 1177 kan du istället fylla i en blankett.
Klicka här för att ladda ned en blanket som du kan fylla i digitalt.
Klicka här för att ladda ned en blankett som du kan skriva ut och fylla i.

Notera att även anhöriga/bekanta kan göra anmälningar till patientnämnden. 

Region Stockholms hemsida kan du läsa mer om hur du gör en anmälan till patientnämnden och om vad som händer efter att du skickat in en synpunkt eller ett klagomål.

Kontaktuppgifter Patientnämndens förvaltning
Telefon: 08-690 67 00
E-post: registrator.pan@sll.se
Postadress: Box 17535, 118 91 Stockholm