Information från Arbetsförmedlingen

Det är viktigt att den som har behov av tolkar, tekniska hjälpmedel eller annat stöd i arbetslivet får det. På den här sidan finns information från arbetsförmedlingen om hur man går tillväga för att få det stöd man behöver.

För att kunna få stöd på olika sätt eller bidrag för anpassning, litteratur eller tolk, måste man vara inskriven på arbetsförmedlingen. Man skriver in sig via arbetsförmedlingens hemsida, https://arbetsformedlingen.se/

Även om man har ett arbete idag i den utsträckning man önskar, så måste man i det digitala verktyget kryssa i något av de valbara alternativen i alla steg vid inskrivning. Detta är något som arbetsförmedlingen arbetar med att förenkla och tydliggöra just för personer som har arbete och som har behov av bidrag för olika stöd.

Möten

Det är möjligt att ha telefonsamtal/möte eller videosamtal/möte med arbetsförmedlingen. Har man behov av tolk (tecken eller skriv) vid samtal så är det videomöte som gäller. Bokade möten kan vara längre än 30 minuter. Det är också möjligt att ha obokade möten, men dessa kan vara i max 30 minuter.

Redan vid inskrivningen, markerar man behov av teckenspråkstolk, skrivtolk eller dövblindtolk, vid samtal. Detsamma gäller för tolk för andra talade språk.

Dokument och ansökan

Det är bra att redan från start ha dokument som styrker funktionsnedsättningen, exempelvis audiogram eller annat intyg från hälsovården.

På arbetsförmedlingens hemsida finns både faktablad och ansökningsblanketter för en del bidrag. Där finns även många webbinar att ta del av, flera är textade och några är även teckenspråkstolkade. Här går det att söka bland de olika webbinaren:  https://arbetsformedlingen.se/teckensprak/inspiration-i-jobbsokandet

 

Länkar till olika funktioner på Arbetsförmedlingens hemsida:

Kontaktvägar: https://arbetsformedlingen.se/kontakt
Teckenspråkstolkad information: https://arbetsformedlingen.se/teckensprak
Skriva in sig: https://arbetsformedlingen.se/
Extra stöd: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod
Hjälpmedel på arbetsplatsen: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/hjalpmedel-pa-arbetsplatsen

 

Vid allmänna frågor rekommenderar arbetsförmedlingen att man vänder sig till chattfunktionen på deras hemsida.