Så funkar hörselvården i Stockholms län

Inom den primära hörselrehabiliteringen i Stockholms län tillämpas vårdvalet, vilket innebär att privata utförare arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Regionen har inga egna audionommottagningar, utan alla mottagningar ägs och drivs av privata företag. Majoriteten av dessa företag ingår i stora koncerner där det också ingår företag som tillverkar hörapparater.

Låna eller köpa hörapparat

I Region Stockholm finns också ett system som heter Fritt val av hjälpmedel och som tillämpas för hörapparater. Det innebär att man kan välja att köpa sin hörapparat i stället för att låna den från regionens upphandlade sortiment.

Patienten har alltså möjlighet att låna en eller två hörapparater från Region Stockholms upphandlade sortiment. Patienten betalar då endast en utprovningsavgift på 600kr. Regionen har ett brett sortiment, men för den vars medicinska behov inte täcks av detta finns det möjlighet att låna hörapparater som inte ingår i det upphandlade sortimentet.

Patienten kan även välja att köpa sina hörapparater och hen blir då konsument. Om man väljer att köpa sina hörapparater får man ett bidrag från Region Stockholm på 2380kr per hörapparat. Om hörapparaterna kostar mer betalar man det själv. Vad en hörapparat kostar varierar mycket. Vissa som väljer att använda fritt val betalar inget själva, medan andra behöver betala tiotusentals kronor för sina hörapparater.

Den som väljer att köpa sina hörapparater äger dem helt och ansvarar för service och reparation. Vid reparation bidrar regionen med 1020 kr per hörapparat.

Översikter

Nedan finns översiktsbilder över hörselvården i Region Stockholm. Den första visar alla delar av hörselrehabiliteringen och den andra är en mer detaljerad översikt över den primära hörselrehabiliteringen.

Primär hörselrehabilitering riktar sig till personer över 18 år som har milda till måttliga hörselnedsättningar.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.