Information om avskaffandet av Fritt val

Idag präglar Fritt val hörselvården i Stockholm, vilket innebär att vårdgivare inom primär hörselrehabilitering både säljer sitt eget och erbjuder regionens sortiment av hörapparater till sina patienter. 

Mer än 9 av 10 hörapparater som provats ut inom primär hörselrehabilitering är idag Fritt val-apparater. Vi på HRF Stockholms län möter konsekvenserna av det här varje vecka i form av samtal och mejl från patienter som känner sig otrygga och upprörda. De berättar hur de känner sig pressade att köpa sina hörapparater, är osäkra på om de verkligen fått en apparat från regionens sortiment eller bara köpt för hela rekvisitionsbeloppet eller efteråt har upptäckt att hörapparaten de fått är tillverkad av samma koncern som vårdgivaren tillhör. 

Nu är det snart ett år sen den nya majoriteten lämnade beskedet att Fritt val kommer att tas bort. Vi tycker att det är rätt väg att gå. Efter mer än tio år av experiment med hörselvården är det dags att låta patienterna vara patienter och inget annat. Konsekvenserna av Fritt val syns inte bara i vår inkorg, utan också i nationella kvalitetsregistret. Första året efter pandemin så har Stockholm återigen tagit sista platsen i huvudindikatorn och är sämst av de 18 regioner som deltar där. Dessutom ser vi resultaten från nationella patientenkäten i år, där bara 7 av 10 som köpt sin hörapparat visste om det, resten trodde att de lånade från regionens sortiment eller visste inte. Det här är orimliga siffror för ett system som motiveras med att det påstås öka delaktigheten för patienterna. 

HRF Stockholms län har i flera år varit tydliga med att det inte räcker med att ta bort Fritt val. Man behöver även sätta rätt pris på hörselvård. Idag betalar Region Stockholm betydligt mindre till vårdgivarna än andra regioner, och i stället så finansierar patienterna hörselvården i en utsträckning som vi inte ser på något annat vårdområde. Vi vet att ingen politiker har motiverat systemet med att det blir billigare för regionen när patienterna betalar genom Fritt val. Men när det nu är så, är det viktigt att regionen tar ansvar för förändringen och finansierar hörselvården utifrån samma principer som annan vård. 

På HRF Stockholms län vet vi hur bra hörselvård ska vara. Vi ser varje dag nyttan av hörapparater och andra hjälpmedel, familjer och vänner som tack vare hörselvården kan samtala med varandra utan oövervinnliga hinder, skapa nya minnen tillsammans och vara delaktiga i samhället. Hörselvårdens goda effekter, inte bara på möjligheterna att höra andra människor utan också på fysisk och psykisk hälsa, gör den alldeles för viktig för att experimentera med. 

Det är dags att ta bort Fritt val och ge plats för en hörselvård av god kvalitet, i rimlig tid, som är samhällsfinansierad.