Mottagningarnas marknadsföring

Ett allvarligt problem inom den primära hörselvården i Region Stockholm är audionommottagningarnas marknadsföring. Det har förekommit flera problematiska annonser från vårdgivare inom vårdval primär hörselrehabilitering.

Bryter mot Region Stockholms regler

Det handlar till exempel om en annons där regionens logga saknas. Loggan måste enligt reglementet finnas med i marknadsföring från vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

I en annan annons erbjuder vårdgivaren 25% rabatt på vad de kallar för sina ”bästa hörapparater”. I och med att hörsel är individuellt går det inte att utse vissa hörapparater till de bästa. Vilken hörapparat som är bäst varierar från person till person.

I ytterligare ett exempel på problematisk marknadsföring erbjuder vårdgivaren gratis herrgårdsövernattningar för den som väljer att köpa sin hörapparat från mottagningen.

Ekonomiska incitament styr

Dessa exempel på marknadsföring från audionommottagningarna visar tydligt att det är ekonomiska incitament som driver vårdgivarna att utföra sitt uppdrag.

Under rubriken Distriktets skrivelser nedan finns två brev som distriktet skickat till ledamöter i avtalsutskottet i Region Stockholm, för att uppmärksamma dem på vårdgivarnas problematiska marknadsföring.