Hörselvården i media

Under åren har bristerna i den primära hörselvården i Region Stockholm uppmärksammats i media ett flertal gånger. Nedan har vi samlat några av de senaste exemplen på detta.

– I november 2021 publicerade Region Stockholms läkemedelskommittés egen tidning Evidens en artikel med rubriken Stockholmare minst nöjda med sina hörapparater. I artikeln lyfts siffror från det nationella kvalitetsregistret som visar att av alla landets hörapparatanvändare upplever de i Stockholm att de har fått ut minst nytta av sina hörapparater. I artikeln uttalar sig både Peter Nordquist (PhD och ordförande i den referensgrupp som ansvarar för kvalitetsregistret) och Jeannette Ekblom Hägerström (universitetsadjunkt och legitimerad audionom vid enheten för Audiologi, CLINTEC vid Karolinska institutet). De lyfter olika problem som de ser med situationen inom den primära hörselrehabiliteringen i Region Stockholm. Läs artikeln här.

– I april 2021 publicerade Hörselskadades distrikt i Stockholms län tillsammans med PRO i Stockholms län en debattartikel på SvD debatt. Där kräver vi att politikerna stoppar det systematiska lurendrejeriet i Stockholms läns hörselvård. De ekonomiska incitamenten för mottagningarna att sälja måste försvinna och transparensen i hörselvården måste öka. Läs debattartikeln här.

– I november 2020 rapporterade P1-programmet Plånboken om det systematiska lurendrejeriet i Stockholms hörselvård. Här finns en transkribering av inslaget och en länk för att lyssna på inslaget. Efter inslaget i Plånboken skickade Hörselskadades distrikt i Stockholms län en skrivelse till ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden. Läs skrivelsen här.

– I november 2020 gjorde P4 Stockholm ett inslag om bristerna i Fritt val-systemet. Här finns en transkribering av inslaget och en länk för att lyssna på inslaget.

I samband med P4 Stockholms inslag intervjuades även distriktets ordförande Agneta Österman Lindquist i P4 Stockholm. Här kan du ta del av intervjun.

Dessutom deltog den granskande reportern i ett samtal i P4s morgonprogram. Här kan du ta del av samtalet.