Teater Hipp-Happ

 

Teater Hipp-Happ framför sin bejublade föreställning ”Hör upp! – en kabaré för hörande” för att sprida kunskap om hur det är att leva med en hörselnedsättning.

Teater Hipp-Happ bildades vintern 2010 av Hörselskadades förening i Stockholm och Sensus Stockholm- Gotland med stöd från Arvsfonden för att berätta hur det är att leva med en hörselskada – en ”osynlig” funktionsnedsättning – och hur omvärlden bemöter oss.

Namnet Teater Hipp-Happ kommer från att hörapparater kallas ”happar” bland oss som använder dem.

Vi har samlat roliga, dråpliga, tråkiga händelser i vår vardag som på något sätt har att göra med hörselskador, och om hur omvärldens bemötande av denna ”osynliga” funktionsnedsättning ser ut. Ur en jättemängd av självupplevt material har vi försökt att sålla fram sketcher och sånger som täcker in en del av våra erfarenheter, även om det inte går att berätta allt.

Nu framför vi det i kabaréns form. Gilla oss gärna på facebook.

En ny föreställning är under arbete.

Sommaren 2021 tilldelades Teater Hipp-Happ det allra första av  Jan-Peter Strömgrens kulturpris. Det är ett nytt pris i vårt förbund som instiftats till den tidigare förbundsordförandens ära och delas ut till hörselskadade personer som är verksamma inom kulturområdet.

Juryns motivering:

Teater Hipp-Happ är en teatergrupp av hörselskadade inom HRF-föreningen i Stockholm. Namnet Hipp-Happ kommer från ”happ”, som är ett slanguttryck för hörapparater bland hörselskadade.
Teatergruppen får priset för att de lever upp till HRF-devisen ”stark, synlig, hörselsmart” och för att de sedan 2010 ”väckt igenkänning och spridit kunskap om hur det är att leva med en hörselskada”, säger motiveringen. ”I självupplevda, tankeväckande berättelser beskriver gruppen med humor och svärta de många utmaningar hörselskadade möter i samhället. Teater Hipp-Happ ingjuter hopp och mod i sin hörselskadade publik. Samtidigt skapar de insikt hos såväl närstående som hos beslutsfattare med makt att förändra och förbättra hörselskadades livssituation.

För bokning och information kontakta

Maud Holmberg
+46 (0)70-493 40 50 (sms)
moddan61@yahoo.se