Det här är ett hörselsmart Stockholm

Visionen om ett hörselsmart Stockholm är väl etablerad i vår verksamhet och hos våra medlemmar. Men vad innebär ett hörselsmart Stockholm, rent praktiskt? Läs om de åtgärder vi vill vidta för att skapa en tillgänglig, modern och jämlik huvudstad!

I ett hörselsmart Stockholm:

 • Har personer med hörselskador full möjlighet att delta i samhället på jämlika villkor i livets alla skeden.
 • Håller man möten, föreläsningar och andra evenemang i lokaler med god ljudmiljö, där det finns fungerande teleslingor eller annan hörselteknik samt skrivtolkning och vid behov teckenspråkstolkning.
 • Följer man lagen om digital tillgänglighet; alla filmer och TV-sända reportage och program ska textas, även de som direktsänds.
 • Är restauranger, caféer och andra mötesplatser samtalsvänliga.
 • Ska alla nås av viktiga meddelanden i realtid, även då det inträffar oväntade händelser. Högtalarutrop åtföljs av text.
 • Finns teleslingor installerade i alla offentliga lokaler.
 • Utbildas personal i offentliga miljöer som bibliotek, museer, teatrar och andra samlingslokaler i hur teleslingor fungerar så att de slingor som är installerade kan användas.
 • Får alla barn den anpassning av ljudmiljö och teknik som de behöver för att tillgodogöra sig utbildningen i skolan.
 • Är en hörselskada inte ett hinder för att utöva fritidsintressen.
 • Isolerar sig ingen på grund av dålig hörsel eller känner skam över sin hörselskada.
 • Får äldre hörselskadade den hjälp och hjälpmedel som de behöver för att leva ett fullödigt liv oavsett om de bor på äldreboenden eller hemma.
 • Är stadsmiljöerna så bullerfria som möjligt.