Välkommen till HRF Stockholm!

Stockholm är en fantastisk stad och HRF Stockholm är en aktiv intresseorganisation för ett tillgängligt Stockholm för alla. Medlemmarna i HRF Stockholm utgör organisationens bas och är den källa föreningens aktiviteter och opinionsarbete utgår ifrån. Många tillsammans är vi en stark kraft för påverkan för alla med hörselproblem. Välkommen!

Nyheter

Se fler Nyheter

På gång inom HRF

Se fler HRF-aktiviteter