Socialt & våra klubbar

Föreningen arrangerar aktiviteter där man kan träffa andra med någon form av hörselnedsättning. Våra klubbar, nätverk och annan social verksamhet ger möjlighet att möta andra människor för trevlig social samvaro och tillfälle att utbyta erfarenheter.

Datum och klockslag för alla aktiviteter finns i föreningens kalender här på vår hemsida men även i föreningens medlemstidning Språkröret.

Klubbar

Bridge-klubben
Hör och Häpna
Konstklubben
Mah Jong-klubben
Teater Hipp-Happ
TSS-klubben

Annan social verksamhet

Öppet hus

För barn och unga finns HiSUS

Unga Hörselskadade i Stockholms stad, HiSUS, ordnar aktiviteter för de mellan 0-30 år och deras kansli finns också i vår lokal på Malmgårdsvägen 63A.

Vi tar gärna emot tips och förslag på nya sociala aktiviteter och verksamhetsområden!