Testamente

Ditt testamente kan bli en gåva för livet.

Ett testamente är en personlig önskan som lever vidare efter din bortgång. Ett sätt att göra gott är att stödja Hörselskadades förening i Stockholm som arbetar för att göra tillvaron lättare för människor med hörselnedsättning.

Det är enkelt att ge delar av dina tillgångar till välgörande ändamål om du vill. Ingen gåva är för stor eller för liten för oss. Varje bidrag gör det möjligt att fortsätta kampen för att människor med hörselnedsättningar ska ha samma möjligheter att delta i samhället och leva fullt ut som alla andra. Vi förvaltar ditt förtroende.

Vad säger lagen?

Om du inte skriver ett testamente regleras det i lag vem som ärver dig. Saknar du arvsberättigade släktingar går din egendom till Allmänna Arvsfonden.

Har du barn har de alltid rätt till sin laglott, vilken motsvarar hälften av arvslotten. Laglotten kan du inte testamentera bort men den andra hälften kan du förfoga över genom testamente.

Du kan alltid skriva ett nytt testamente eller skriva ett tillägg till det du har. Tänk då på att samma formkrav gäller.

Så upprättar du ditt testamente

1. Lista dina tillgångar
Listan är för din egen skull och behöver inte bifogas till ditt
testamente, eftersom dina tillgångar kan ändras med tiden.

2. Fördela dina tillgångar
Hur vill du att dina tillgångar ska delas upp? Du behöver inte
specificera vem som ska få vad. Du kan välja att ange andelar av viss tillgång eller av dina totala tillgångar.

3. Ange arvtagarnas uppgifter
Saknar du personnummer till arvtagaren, ange då er relation och andra uppgifter, till exempel adress. Är Hörselskadades förening i Stockholm en arvtagare anger du organisationsnummer 802001-5551.

4. Underteckna testamentet
Skriv under med namn, ort och datum.

5. Bevittna testamentet
Två vittnen ska bevittna din namnteckning vid samma tillfälle genom att underteckna testamentet. Vittnena behöver inte läsa testamentet.

6. Förvara testamentet
Hitta en trygg förvaringsplats.

Ladda ner en enkel mall på hur ett testamente kan se ut genom att trycka på den röda rutan

testamentsmall

Berätta för oss hur du vill ha det

Om du anger eller funderar på att inkludera Hörselskadades förening i Stockholm i ditt testamente får du gärna berätta det för oss genom att skicka ett brev eller e-posta oss. Du kan även beställa mer information om HRF och vårt arbete för hörselskadade eller välja att bli medlem, om du inte redan är det.

Vi träffar dig gärna och diskuterar mera. Ring och boka in ett möte med oss på tfn 08-462 24 38  eller skicka e-post till kansli@hrfstockholm.se

Tack på förhand!