Stockholmare United – att höras och höra till

Hörselskadades förening i Stockholm driver från april 2023 ett treårigt Allmänna arvsfonden-projekt vid namn “Stockholmare United – att höras och höra till”, i samarbete med SIOS. Projektet syftar till att ge utlandsfödda personer som har en hörselskada möjlighet att ta del av samhället på lika villkor.

Många personer med hörselskada brottas med liknande problem gällande tillgänglighet i samhället, möjligheter till arbete och inkludering samt i viss mån även sociala svårigheter. För en person med utländsk bakgrund som har en hörselskada kan ytterligare svårigheter tillkomma som exempelvis att försöka lära sig ett nytt språk.

Genom föreningsaktiviteter, workshops och samverkan med olika aktörer under projektets gång ska projektet råda bot på de kunskapsluckor som finns när det gäller målgruppens utmaningar och behov.

Detta samtidigt som målgruppens involvering i projektet i längden kan bidra till en mer representativ och inkluderande funktionsrättsrörelse.

Har du frågor om eller idéer angående projektet, identifierar du dig med målgruppen eller träffar du kanske målgruppen i ditt arbete? Hör gärna av dig till oss eller tipsa vidare om projektet till någon du tror skulle ha glädje av att vara involverad på något sätt.

Kontakt:
Josefin Säfström, projektledare
E-post: josefin.safstrom@hrfstockholm.se 
Mobil: 073-183 21 04

Följ projektet i sociala medier:

Projektledare Josefin Säfström.