Syn- och hörselinstruktörer i Stockholms stad

I alla Stockholms stadsdelar jobbar syn- och hörselinstruktörer som kan hjälpa till med lite allt möjligt som rör syn och hörsel hemma hos dig. Det kan vara till exempel att byta filter och slang på hörapparaterna.

På stadens hemsida hittar man kontaktuppgifter till alla heminstruktörer som jobbar i staden. Även om de hör till äldreomsorgen finns det ingen åldersgräns för vem som kan få hjälp av heminstruktörerna.

https://aldreomsorg.stockholm/stod-och-hjalpmedel/syn-och-horsel-instruktor/

Bild från Syn- och hörselinstruktörernas förening