Kartläggning av teleslingor i stadens bibliotek

Under 2019 gjorde vi en kartläggning av hur tillgängliga stadens bibliotek är för oss med hörselskador. Biblioteken är inte bara en plats för att låna böcker utan många intressanta föreläsningar och samhällsinformation hålls på våra bibliotek, som ju också är en av de sista platserna i vårt samhälle som är gratis att vistas i. Därför tycker vi att det är extra viktigt att de är tillgängliga för alla grupper i samhället och att vi kan ta del av informationen på likvärdiga villkor.

Tyvärr visade kartläggningen att det är väldigt få av Stockholms stads bibliotek som är utrustade med fungerande teleslinga och detta är en av de saker vi jobbar med att förbättra i vår stad.

Läs rapporten här.