Konstklubben

En av föreningens största klubbar träffas både i och utanför
föreningens lokal på Malmgårdsvägen 63 A på Södermalm.
Nya intryck står i fokus för Konstklubbens medlemmar.

Konstklubben vill stimulera medlemmarnas intresse för konst och kultur. Verksamheten är bred och inkluderar allt från måleri till arkitektur, skulptur, konsthantverk och lite till. Klubben ska rymma något för alla.

Vårt fokus är att några gånger per år anordna guidade visningar på olika kulturinstitutioner. Hörhjälpmedel används för att alla ska kunna vara delaktiga. Däremellan går vi på utställningar utan guide men då fikar vi tillsammans efteråt och kan diskutera vad vi nyss har sett.

Årsavgiften i Konstklubben är 175 kronor och berättigar till deltagande i det stora konstlotteriet i slutet av året. Som medlem i Konstklubben kan du vara med och påverka vilka utställningar vi ska besöka och vilka konstverk vi ska köpa in till lotteriet.

Klubbens aktiviteter annonseras främst via separata utskick från klubben per mejl från vår e-postadress konstklubben@hrfstockholm.se.

Meddela oss därför om du byter mejladress!
Du kan också hålla utkik i föreningens kalender.

Skicka gärna tips och synpunkter på Konstklubbens verksamhet till oss!

Vill du bli medlem? Kontakta oss!
Vår e-postadress är: konstklubben@hrfstockholm.se

Plusgirokonto: 195 19 23-0 eller Swish: 1235182332