Hör och Häpna

Hör och Häpna arrangerar aktiviteter ungefär 6-7 gånger per år.
Det kan vara föreläsningar, middagar, TSS-kurser eller utflykter som står på agendan.

Hör och Häpna startade i början av 1990-talet som ett informellt nätverk bland hörselskadade och deras anhöriga som hade genomgått hörselrehabilitering i Stockholms Läns Landstings regi. 2015 ombildades Hör och Häpna till en ideell förening och från 2024 är Hör och Häpna en klubb inom HRF Stockholm.

Totalt har Hör och Häpna knappt 100 medlemmar, som givetvis alltid träffas med hänsyn till hörselskadades villkor.

Inför varje aktivitet gör Hör och Häpna ett utskick med vanlig post och e-post. Som medlem i Hör och Häpna betalar medlemmen en kostnad för utskicket, men väljer själv form för utskicket. Under 2024 kostar ett medlemskap i Hör och Häpna 130 kronor per år för den som vill ha utskick via vanlig post och 50 kronor för den som önskar utskick via e-post.

Utöver kostnaden för utskicken tillkommer en kostnad för själva aktiviteten, såsom inträdesavgifter, reseavgifter och mat. Aktiviteterna står i medlemstidningen Språkröret och i kalendern på HRF Stockholms hemsida.

Ordförande
Lars Svensson
lars.i.svensson@icloud.com
070-255 63 50 eller 08-89 65 36

Kassör
Ingegerd Bergkvist
ia.bergkvist@gmail.com
070-581 08 76

Sekreterare
Kerstin Andersson Thörngren
thorngren_kerstin@hotmail.com