Beställ tolk

Du som har en hörselskada har rätt till gratis skrivtolk eller teckenspråkstolk i situationer där du har svårt att höra.

Du som bor i Region Stockholm kan beställa tolk via Tolkportalen, telefon, bildtelefon, texttelefon och via fax. Under Tolkcentralens öppettider kan du också besöka den och göra din beställning.

Har du BankID eller annan e-legitimation är det enklast att göra beställningen via Tolkportalen

Här finns all information om Tolkcentralen i Region Stockholm.

Tolkcentralen finns på Observatoriegatan 18 och är öppen måndag-fredag 8.30-16.00 helgfria vardagar.

Telefon: 08-123 359 50
Texttelefon: sll_tolkcentralen@tc.bokatolk.se eller 08-123 359 90
Bildtelefon: tc.stockholm@mymmx.se
Vid frågor kontakta Tolkcentralen via appen Alltid öppet

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis?
Ring 08-123 359 50 och du kopplas automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom tryckval * (stjärna).
För text- eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu

Du har rätt till kostnadsfri tolkning i vardagslivets olika situationer som:

 • hälso- och sjukvård
 • föräldramöten
 • viss arbetsplatstolkning till exempel informations- och fackliga möten
 • viss samhällsservice (bankbesök, hantverkare, mäklare m. fl.)
 • föreningslivs- och fritidsaktiviteter
 • oåterkalleliga händelser (dop, bröllop eller begravning)

Att använda tolk

 • Tolken har tystnadsplikt.
 • Tolken följer Tolk- och översättarinstitutets (TÖI) etiska riktlinjer.
 • Tolken tolkar i jag-form.
 • Tolken förmedlar allt som tecknas och hörs.
 • Tolken tolkar simultant vilket innebär samtidigt som du talar eller tecknar.
 • Tala i vanlig samtalstakt.
 • Om flera personer deltar i samtalet – tala en i taget.
 • Tolken deltar inte i samtalet.
 • Håll den bokade tiden, det vill säga start- och sluttid.