Mera om vad vi gör

Hörselskadades förening i Stockholm är en del av Hörselskadades Riksförbund (HRF) som är Sveriges största ideella, politiskt och religiöst obundna organisation med syfte att driva och tillvarata frågor kring hörsel och ljudmiljö. HRF i Stockholm är en av de största föreningarna av Hörselskadades Riksförbunds 190 föreningar som finns runt om i landet.

HRF i Stockholm drivs av ett lokalt engagemang för ett Stockholm där det finns möjlighet att delta även för de med hörselrelaterade funktionsnedsättningar. Föreningen arbetar aktivt med påverkan för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Föreningen har också en social kalender där olika intresseklubbar träffas samt återkommande föreläsningar kring ljud- och hörselfrågor.

Aktiviteter – träffa andra med hörselskada

Föreningen arrangerar olika aktiviteter där det finns möjlighet att träffa andra med någon form av hörselskada. Klubbarna, nätverken och den sociala verksamheten är för flertalet av våra medlemmar en viktig funktion och mötesplats där man möter andra människor i liknande situation.

Alla föreningens aktiviteter finns i vår kalender.

Vi eftersträvar att hålla våra medlemmar informerade

Vi strävar efter att ge våra medlemmar kunskap om funktionsnedsättningar inom hörselområdet samt om aktuella hörselrelaterade frågeställningar som rör Stockholmsområdet. Främst använder vi vår hemsida samt vår sida på Facebook för informations- och kunskapsspridning. Vi arrangerar dessutom föreläsningar, har ett flertal återkommande events, ger ut medlemstidningen Språkröret och har vid flera tillfällen även webbsänt föreläsningar inom hörsel- och ljudområdet som det går att ta del av även i efterhand.

Vi arbetar för att Stockholm ska bli tillgängligt

Vi vill att alla ska ha möjlighet att vara fullt delaktiga i samhället, på sina egna villkor. Vi arbetar aktivt för att nå målet om full delaktighet för hörselskadade i Stockholms stad och vi prioriterar tillgängligheten och delaktigheten inom utbildning, äldrevården och hos Stockholms demokratiska och kulturella institutioner. Inom föreningen finns också den intressepolitiska teatergruppen Teater Hipp-Happ och vi har i flera år delat ut hörselpriset Stockholms-Snäckan.

Historisk kuriosa

Hörselskadades förening i Stockholm bildades 1939, först under namnet ”Stockholms Lokalförening av Svenska Föreningen för Dövas Väl” och senare som ”Hörselfrämjandet i Stockholm”. HRF startade en verksamhet i Stockholm redan 1921, då Svenska Föreningen för Dövas Väl grundades. När den lokala föreningen bildades 1939 tog den hand om medlemsverksamheten i Stockholm som riksföreningen tidigare skött. Hela HRFs historia finns i boken ”Från hörselsvag till röststark, Hörselskadades Riksförbund – de första 90 åren”, som finns att köpa i HRFs webbshop.