Om oss

Vi i Hörselskadades förening i Stockholm vill att ­alla i Stockholm ska ha möjlighet att delta i samhället på lika villkor, även de med hörselrelaterade funktionsnedsättningar.
Vi är en förening där alla är välkomna, i vår förening finns medlemmar som har nedsatt hörsel, cochlea-implantat, menières sjukdom, tinnitus eller är ljudöverkänslig. Men även vänner och anhöriga är välkomna som medlemmar samt föräldrar till barn med hörselnedsättningar.

För att nå vårt mål om full delaktighet arbetar vi med att påverka makthavare och tjänstemän i Stockholms stad så att alla med hörselnedsättningar ska kunna ta del av samhällets hela utbud. Vi arbetar till exempel genom Stockholms stadsdelsnämnder för att alla hörselskadade ska kunna vara delaktiga i det demokratiska samtalet i Stockholm.

Vi jobbar med påverkan genom att kontakta och träffa politiker och tjänstemän, skriva debattartiklar och göra ­kartläggningar av problemområden för personer med hörselnedsättningar. Vi är medlemmar i Funktionsrätt Stockholms stad och vi sitter med i flera av Stockholms stads funktionshinderråd. HRF i Stockholm är också en del av Hörselskadades distrikt i Stockholms län där vi bland annat arbetar för att alla ska ha rätt till en hörselvård av hög kvalitet.

Vi välkomnar alla att engagera sig för att öka tillgängligheten och delaktigheten i Stockholms stad.

Kontakta gärna föreningens kansli för mer information och synpunkter, kansli@hrfstockholm.se.

  • Teater Hipp-Happ

    Teater Hipp-Happ

    Teatergruppen som genom sin scenkonst berättar hur det är att vara hörselskadad