Vid akuta situationer

Om Tolkcentralen är stängd och du behöver tolk i en akut situation ring:

040-676 90 78

Numret fungerar med telefon- och texttelefon. Akutnumret går till SOS Alarm och får endast användas vid akut behov av tolk, till exempel vid olycksfall eller akut sjukdom.Ange om du behöver teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tecken som stöd (TSS).