Skriv- och TSS-tolkning

Ibland kan det vara skönt att kunna ägna sin energi åt att ta in information istället för att försöka höra eller när man inte kan teckenspråk och behöver tolk för hörseln är så dålig. Då kan du boka in TSS- eller Skrivtolk. Det är kostnadsfritt att boka TSS- och Skrivtolk när det är vardagstolkning som tex läkarbesök, teater, bröllop, fest mm.

När det gäller arbete, utbildning och skola ser det lite annorlunda ut gällande kostnaden.

Olika tolkmetoder

Skrivtolkning: En eller två tolkar skriver i realtid vad som sägs och du har en skärm framför dig där texten kommer upp. Ingen text sparas och de följer det svenska talet.

Många tolkar kan skifta mellan Skrivtolkning och TSS-tolkning, säg till vid beställningen vad du önskar.

Teckenspråkstolkning: Personer som föds döva eller förlorar hörseln i tidig ålder har oftast teckenspråk som förstaspråk. Vi tolkar mellan svenskt teckenspråk och talad svenska.

Dövblindtolkning: Personer med dövblindhet har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Vi tolkar med hjälp av taktilt och visuellt teckenspråk och tydligt tal. I dövblindtolkning ingår syntolkning och viss ledsagning

Alla tolkar har tystnadsplikt.

Om du ska åka utanför Skåne och är i behov av tolk så kontaktar du tolkcentralen i ditt eget landsting för bokning.

Tolkcentralen

Förmedlar tolkuppdrag åt dig som är bosatt i Skåne. Gå in på Habilitering och hjälpmedel för kontaktuppgifter och mer information.