Kontakt

Kansli

HRF Distrikt Skåne (838202-0439)
Ällingavägen 24
291 43 Kristianstad
E-post: skane@hrf.se
Telefon: 073-501 55 29

Vi finns på Facebook:

Tryck Gilla: HRF Skåne

Ansök att gå med i våra slutna grupper:

HRF Distrikt Skåne Diskussionsgrupp

Styrelsen

Ordförande
Marie-Louise Andersson
Marie-Louise.Andersson@hrfskane.se

Förste vice ordförande
Anita Richmond
073-356 69 55
anita.richmond@hrfskane.se

Andre vice ordförande
Maria Tingström
070-629 04 58
maria.tingstrom@hrfskane.se

Kassör
Tommy Jansson
070-652 87 76 SMS
tommy.jansson@hrfskane.se

Ledamot
Kristina Olsson,
t0706-560266 (endast SMS)
kristina.olsson@hrfskane.se

Ledamot
Mikael Tingström
mikael.tingstrom@hrfskane.se