Kontakt

Kansli

HRF Distrikt Skåne
Ällingavägen 24
291 43 Kristianstad
E-post: skane@hrf.se
Telefon: 073-501 55 29

Vi finns på Facebook:

Tryck Gilla: HRF Skåne

Ansök att gå med i våra slutna grupper:

HRF Distrikt Skåne Diskussionsgrupp

Styrelsen

Ordförande
Mikael Larsson, Kristianstad
0708-123 606
mikael.larsson@hrfskane.se

Förste vice ordförande
Lennart Knutsson, Klippan
070-797 51 53 SMS
lennart.knutsson@hrfskane.se

Andre vice ordförande
Christer Lowsky, Kristianstad
072-234 44 02
christer.lowsky@hrfskane.se

Kassör
Tommy Jansson, Kävlinge
070-652 87 76 SMS
tommy.jansson@hrfskane.se

Ledamot
Anita Richmond
073-356 69 55
anita.richmond@hrfskane.se

Ledamot
Maria Tingström
070-629 04 58
maria.tingstrom@hrfskane.se