För Arbetssökande

Om du ska träffa din arbetsförmedlare eller delta i en insats som Arbetsförmedlingen ordnar kan du få teckenspråkstolk (eller skrivtolk, tecken som stödtolk eller dövblindtolk).
Arbetsförmedlingen har ett eget avtal med olika tolkleverantörer för detta.