HRF Skånes Fonder att söka pengar i från!

Margareta Anderssons Minnesfond
Bidrag kan sökas av äldre hörselskadad till anskaffande av hjälpmedel.

Trelleborg-Vellingefonden
Bidrag kan sökas av hörselskadade skrivna i Trelleborg och Vellinge kommuner
att användas till hörselhjälpmedel. Man behöver inte vara medlem i HRF eller ha uppnått viss ålder.

Gustav och Annie Lindells fond
Bidrag kan sökas av behövande att användas till främjandet av hörselvården
Svedala kommun.

Ansökan ska vara HRF Skåne tillhanda senast den 15 november
under adress HRF Skåne, Ällingavägen 24, 291 43 Kristianstad
.eller via e-post skane@hrf.se

Ansökan ska innehålla namn, adress, postadress, födelsedata, vad bidraget ska användas och hur stort bidrag som sökes. Bidraget beräknas delas ut i slutet av december